Acordul de utilizare

Prezentul contract de utilizare (denumit în continuare "Contractul") conține condițiile în care autorii serviciilor furnizate pe site-ul "AliHelper.net" (denumit în continuare "Titularul drepturilor") oferă părții sau părților interesate (denumite în continuare "Utilizatorul") posibilitatea de a utiliza aceste servicii (denumite în continuare "Serviciile").

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prin descărcarea sau copierea unor elemente ale Serviciilor sau prin începerea utilizării Serviciilor, Utilizatorul este de acord să respecte termenii Acordului.

1.2. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu aceste condiții, acesta nu are dreptul să instaleze, să copieze sau să utilizeze în alt mod Serviciile.

1.3. Serviciile fac obiectul protecției juridice ca programe de calculator.

1.4. Toate drepturile asupra Serviciilor aparțin Titularului de drepturi (autorii particulari ai părților corespunzătoare), cu excepția drepturilor transferate prin prezentul contract de licență sau prin alte acorduri încheiate în conformitate cu legislația în vigoare.

2. DREPTURILE UTILIZATORULUI

2.1. În conformitate cu prezentul acord, utilizatorul primește un drept neexclusiv de utilizare a serviciilor.

2.2. Utilizarea Serviciilor de către fiecare Utilizator nu este limitată.

2.3. Utilizarea Serviciilor de către Utilizator este gratuită.

2.4. Serviciile sunt utilizate de către Utilizator în forma în care sunt furnizate de către Titularul de drepturi, în conformitate cu condițiile în care acestea sunt furnizate.

2.5. Prezentul acord nu acordă utilizatorului niciun drept de a modifica serviciile, de a altera serviciile, de a transfera drepturile prevăzute în prezentul acord către o altă persoană sau de a face orice altă utilizare a serviciilor care nu este autorizată în mod expres prin prezentul acord.

2.6. Serviciile trebuie să fie utilizate de către Utilizator în conformitate cu legea.

3. DREPTURILE TITULARULUI DE DREPTURI

3.1. Titularul de drepturi are dreptul de a aduce modificări la prezentul Acord în mod unilateral și în orice moment, fără a informa Utilizatorul, aceste modificări fiind obligatorii pentru toți Utilizatorii, inclusiv pentru Utilizatorii care au consimțit anterior la termenii prezentului Acord.

3.2. Titularul drepturilor are dreptul de a refuza sau de a retrage utilizarea Serviciilor (a unui Serviciu, a mai multor Servicii sau a tuturor Serviciilor) de către anumiți Utilizatori sau de către toți Utilizatorii.

3.3. Titularul drepturilor, cu condiția ca funcționalitatea de bază a Serviciilor să continue să fie asigurată în mod corespunzător, are dreptul de a trimite în mod selectiv utilizatorii finali ai Serviciului la adresele partenerilor.

3.4. Titularul de drepturi nu poartă nicio responsabilitate pentru conținutul resurselor la care utilizatorii finali ai Serviciilor obțin acces la adresele partenerilor.** Atunci când navighează la aceste adrese, utilizatorii finali poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile lor.

3.5. Având în vedere că Serviciile sunt doar un mijloc de lucru cu informații, Titularul drepturilor nu este responsabil pentru legalitatea utilizării Serviciilor de către Utilizator sau pentru conținutul site-urilor web sau al altor informații ale Utilizatorului în legătură cu care sunt utilizate Serviciile.

4. CONFIDENȚIALITATEA INFORMAȚIILOR

4.1. Utilizatorul consimte la prelucrarea informațiilor pe care le furnizează în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor.

4.2. Informațiile furnizate de către Utilizator către Titularul de drepturi sunt reglementate de Politica de confidențialitate.

5. ALTE CONDIȚII

5.1. Serviciile sunt furnizate "așa cum sunt", fără garanții de niciun fel.

5.2. Titularul de drepturi nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice daune (pierderi sau profituri ratate) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciile.

5.3. În cazul în care apar litigii, Titularul drepturilor și Utilizatorul vor depune toate eforturile pentru a le rezolva prin negocieri.

5.4. Dacă este necesar, Titularul de drepturi poate fi contactat folosind detaliile de contact afișate pe site-ul web.

Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră.

Vom încerca să facem aplicația mai bună,
astfel încât să deveniți din nou utilizatorul nostru

Vă apreciem pentru feedback-ul dumneavoastră!
Acesta va fi cu siguranță luat în considerare.
Vă mulțumim, vă vom contacta
oricând în curând.
Eroare! Mesajul dvs. nu a fost trimis.
Vă rugăm să ne contactați prin по email: info@prmotion.ru
Scrieți-ne
Lăsați un feedback
Пожалуйста обновите браузер для установки расширения