Kullanıcı Sözleşmesi

Bu kullanıcı sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır),"AliHelper.net" web sitesinde sağlanan hizmetlerin yazarlarının (bundan sonra Hak Sahibi olarak anılacaktır) ilgili taraf veya taraflara (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır) bu hizmetleri (bundan sonra Hizmetler olarak anılacaktır) kullanma olanağı sağlama koşullarını içerir.

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Kullanıcı, Hizmetlerin unsurlarını indirerek veya kopyalayarak ya da Hizmetleri kullanmaya başlayarak Sözleşme koşullarına uymayı kabul eder.

1.2. Kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, Hizmetleri yükleme, kopyalama veya başka bir şekilde kullanma hakkına sahip değildir.

1.3. Hizmetler, bilgisayar programları olarak yasal korumaya tabidir.

1.4. Hizmetlere ilişkin tüm haklar, mevcut lisans sözleşmesi veya yürürlükteki mevzuata uygun olarak akdedilen diğer sözleşmelerle devredilen haklar hariç olmak üzere, Hak Sahibine (ilgili bölümlerin belirli yazarları) aittir.

2. KULLANICININ HAKLARI

2.1. Bu Sözleşme uyarınca Kullanıcı, Hizmetleri kullanmak için münhasır olmayan bir hak alır.

2.2. Hizmetlerin her bir Kullanıcı tarafından kullanımı sınırlı değildir.

2.3. Hizmetlerin Kullanıcı tarafından kullanımı ücretsizdir.

2.4. Hizmetler, Kullanıcı tarafından Hak Sahibi tarafından sağlandıkları biçimde, sağlandıkları koşullara uygun olarak kullanılır.

2.5. İşbu Sözleşme Kullanıcıya Hizmetleri değiştirme, tadil etme, işbu Sözleşme kapsamındaki hakları başka herhangi bir kişiye devretme veya Hizmetleri işbu Sözleşme ile açıkça izin verilmeyen başka herhangi bir şekilde kullanma hakkı vermez.

2.6. Hizmetler Kullanıcı tarafından yasalara uygun olarak kullanılmalıdır.

3. HAK SAHIBININ HAKLARI

3.1. Hak Sahibi, bu Sözleşmede tek taraflı olarak ve herhangi bir zamanda Kullanıcıya bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir; bu tür değişiklikler, daha önce bu Sözleşmenin şartlarına rıza göstermiş olan Kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm Kullanıcılar için bağlayıcı olacaktır.

3.2. Hak Sahibi, Hizmetlerin (bir Hizmetin, birkaç Hizmetin veya tüm Hizmetlerin) belirli Kullanıcılar veya tüm Kullanıcılar tarafından kullanımını durdurma veya geri çekme hakkına sahiptir.

3.3. Hak Sahibi, Hizmetlerin temel işlevselliğinin düzgün bir şekilde sağlanmaya devam etmesi koşuluyla, Hizmetin son kullanıcılarını seçerek ortakların adreslerine gönderme hakkına sahiptir.

3.4. Hak Sahibi, Hizmetlerin son kullanıcılarının ortakların adreslerinde erişim sağladıkları kaynakların içeriğinden sorumlu değildir.** Bu adreslere giderken, son kullanıcılar kendi eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşırlar.

3.5. Hizmetler yalnızca bilgi ile çalışmanın bir aracı olduğundan, Hak Sahibi, Kullanıcının Hizmetleri kullanımının yasallığı veya Hizmetlerin kullanıldığı web sitelerinin veya Kullanıcının diğer bilgilerinin içeriği konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz.

4. BILGI GIZLILIĞI

4.1. Kullanıcı, Hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu ölçüde sağladığı bilgilerin işlenmesine rıza gösterir.

4.2. Kullanıcı tarafından Hak Sahibine sağlanan bilgiler aşağıdakiler tarafından düzenlenir Gizlilik Politikası.

5. DIĞER KOŞULLAR

5.1. Hizmetler, hiçbir garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmaktadır.

5.2. Hak Sahibi, Hizmetlerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (kayıplar veya vazgeçilen karlar) sorumlu değildir.

5.3. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Hak Sahibi ve Kullanıcı bunları müzakere yoluyla çözmek için her türlü çabayı gösterecektir.

5.4. Gerekirse, web sitesinde yayınlanan iletişim bilgileri kullanılarak Hak Sahibi ile iletişime geçilebilir.

Katkınız için teşekkür ederiz.

Uygulamayı daha iyi hale getirmeye çalışacağız,
Böylece tekrar kullanıcımız oldunuz

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!
Kesinlikle dikkate alınacaktır.
Teşekkür ederiz, sizinle iletişime geçeceğiz
yakın zamanda
Hata! Mesajınız gönderilmedi.
Lütfen bizimle e-posta yoluyla iletişime geçin: info@prmotion.ru
Bize yazın
Geri bildirim bırakın
Пожалуйста обновите браузер для установки расширения