Gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst (hierna de Overeenkomst) bevat de voorwaarden waaronder de auteurs van diensten die worden aangeboden op de "AliHelper.net" website (hierna de Rechthebbende) een geïnteresseerde partij of partijen (hierna de Gebruiker) de mogelijkheid bieden om deze diensten (hierna de Diensten) te gebruiken.).

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Door elementen van de Diensten te downloaden of te kopiëren of door de Diensten te beginnen gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in zich te houden aan de voorwaarden van de Overeenkomst..

1.2. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, heeft hij niet het recht om de Diensten te installeren, te kopiëren of anderszins te gebruiken..

1.3. De Diensten vallen onder de wettelijke bescherming als computerprogramma's.

1.4. Alle rechten op de diensten behoren toe aan de rechthebbende (de auteurs van de betreffende onderdelen), met uitzondering van de rechten die zijn overgedragen door deze licentieovereenkomst of door andere overeenkomsten die zijn gesloten in overeenstemming met de huidige wetgeving..

2. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

2.1. In overeenstemming met deze overeenkomst krijgt de gebruiker een niet-exclusief recht om de diensten te gebruiken..

2.2. Het gebruik van de Diensten door elke Gebruiker is niet beperkt.

2.3. Het gebruik van de Diensten door de Gebruiker is gratis.

2.4. De diensten worden door de gebruiker gebruikt in de vorm waarin ze door de rechthebbende worden geleverd, in overeenstemming met de voorwaarden waaronder ze worden geleverd..

2.5. Deze overeenkomst verleent de gebruiker niet het recht om de diensten te wijzigen, de diensten aan te passen, rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan een andere persoon of enig ander gebruik van de diensten te maken dat niet uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze overeenkomst.

2.6. De diensten moeten door de gebruiker worden gebruikt in overeenstemming met de wet..

3. RECHTEN VAN DE RECHTHEBBENDE

3.1. De Rechthebbende heeft het recht om eenzijdig en op elk moment wijzigingen aan te brengen aan deze Overeenkomst, zonder de Gebruiker hiervan op de hoogte te stellen, waarbij dergelijke wijzigingen bindend zijn voor alle Gebruikers, inclusief Gebruikers die eerder hebben ingestemd met de voorwaarden van deze Overeenkomst..

3.2. De Rechthebbende heeft het recht om het gebruik van de Diensten (van één Dienst, of meerdere Diensten, of alle Diensten) door bepaalde Gebruikers of door alle Gebruikers te weigeren of in te trekken..

3.3. De Rechthebbende, op voorwaarde dat de basisfunctionaliteit van de Diensten naar behoren blijft geleverd, heeft het recht om selectief eindgebruikers van de Dienst naar de adressen van partners te sturen..

3.4. De Rechthebbende draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van bronnen waartoe eindgebruikers van de Diensten toegang krijgen op adressen van partners.** Bij het navigeren naar deze adressen dragen eindgebruikers zelf de volledige verantwoordelijkheid voor hun handelingen.

3.5. Aangezien de diensten uitsluitend een middel zijn om met informatie te werken, draagt de houder van de rechten geen verantwoordelijkheid voor de wettelijkheid van het gebruik van de diensten door de gebruiker, of voor de inhoud van websites of andere informatie van de gebruiker in verband waarmee de diensten worden gebruikt..

4. PRIVACY VAN INFORMATIE

4.1. De Gebruiker stemt in met de verwerking van de door hem verstrekte informatie voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten..

4.2. Informatie verstrekt door de Gebruiker aan de Rechthebbende wordt geregeld door Privacybeleid.

5. ANDERE VOORWAARDEN

5.1. De diensten worden geleverd "zoals ze zijn", zonder enige vorm van garantie..

5.2. De Rechthebbende is niet verantwoordelijk voor enige schade (verlies of gederfde winst) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Diensten..

5.3. In geval van geschillen zullen de houder van de rechten en de gebruiker alles in het werk stellen om deze op te lossen door middel van onderhandelingen..

5.4. Indien nodig kan contact worden opgenomen met de houder van de rechten via de contactgegevens op de website.

Bedankt voor je bijdrage.

We zullen proberen de app beter te maken,
zodat U weer onze gebruiker wordt

We waarderen uw feedback!
We zullen er zeker rekening mee houden.
Bedankt, we nemen contact met u op
op elk moment binnenkort.
Fout! Uw bericht is niet verzonden.
Neem contact met ons op via по e-mail: info@prmotion.ru
Schrijf ons
Laat feedback achter
Пожалуйста обновите браузер для установки расширения